Pozycjonowanie Wrocław Cennik

Posts Tagged ‘Add URL’

Maj 1

Możliwość komentowania Add URL Wrocław – dodaj stronę do wyszukiwarek we Wrocławiu została wyłączona

ADD URL czy Submit URL – Dodaj stronę do wyszukiwarek

Add URLAdd URL – Jeśli wykupiliśmy nową domenę to warto ją czym prędzej dodać do najpopularniejszych wyszukiwarek.
Z najnowszych danych wynika, że 93,73% ruchu pochodzi z domeny Google. Następnie jest Bing (2,20%), szukaj.com (0,95%), Yahoo (0,94%), Onet.pl (0,64%), Ask.com (0,38%), WP.pl (0,27%) oraz Interia.pl (0,21%).

Darmowe katalogi do tworzenia linków wstecznych:

Nazwa katalogu Adres katalogu
 Scrub the Web
     Gigablast
     Entireweb
     Directory World
     So Much
     Jayde
     R Directory
     Dmoz.in.net
     T Section
     Free Website Directory
     Wwwi
     Vie Search
     1 Abc
     Business Seek
     Cipinet
     Directory My Link
     Directory Fire
     Pro Link Directory
     Pedsters Planet
     Amray
     Gain Web
     Link Book
     The Web Directory
     Scrabble Stop
     Submission 4u
     Suggest URL
     Elite Sites Directory
     Inteligentd
     Linkpedia
     1 Webs Directory
     9 Sites
     Synergy Directory
     Wikid Web
     247 Web Directory
     Pi Series
     PR3 Plus
     Nexus Directory
     The Net Directory
     Linkdir
     Best Free Websites
     Suggest Site
     Nipao
     Sighber Cafe
     Digg Directory
     10 Directory
     Vision Web Directory
     Xysyst
     SEO Free Links
     Dir4uk
     PR Web Link
     Royal Link Up
     Aditya Webs
     Directory Books
     Leading Link Directory
     Answer Spots
     SEO Up Link
     Directories.cf
     Good Useful Links
     Vision Web SEO
     UK Listingz
     Web Apps Directory
     Find Website
     Local Success
 scrubtheweb.com
     gigablast.com
     entireweb.com
     directoryworld.net
     somuch.com
     jayde.com
     rdirectory.net
     dmoz.in.net
     tsection.com
     freewebsitedirectory.com
     wwwi.co.uk
     viesearch.com
     1abc.org
     businessseek.biz
     cipinet.com
     directmylink.com
     directoryfire.com
     prolinkdirectory.com
     pedsters-planet.co.uk
     amray.com
     gainweb.org
     linkbook.pcgraphicsolutions.com
     the-web-directory.co.uk
     links.scrabblestop.com
     submission4u.com
     suggest-url.net
     elitesitesdirectory.com
     inteligentd.com
     linkpedia.net
     1websdirectory.com
     9sites.net
     synergy-directory.com
     wikidweb.com
     247webdirectory.com
     piseries.com
     pr3plus.com
     nexusdirectory.com
     the-net-directory.com
     linkdir.info
     bestfreewebsites.net
     suggestsite.net
     nipao.org
     sighbercafe.com
     diggdirectory.com
     10directory.com
     visionwebdirectory.com
     xysyst.net
     seofreelinks.com
     dir4uk.com
     prweblink.com
     royallinkup.com
     adityawebs.com
     directorybooks.com
     leadinglinkdirectory.com
     answerspots.com
     seouplink.com
     directories.cf
     good-useful-links.com
     visionwebseo.com
     uklistingz.co.uk
     webappsdirectory.com
     findwebsite.net
     localsuccess.org

Add URL – dodaj stronę do wyszukiwarek, dodaj stronę do katalogów. Submit URL

Powrót